Fraud Blocker Algemene Voorwaarden - Jongia Mixing Technology

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, uitgegeven door de vereniging FME-CWM en aangeduid als algemene voorwaarden voor de technologische industrie.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998. Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer.

Algemene voorwaarden – Cookie Verklaring – Privacy Statement – Gegevens Verwerking

Scroll naar boven

The leading global provider of Process Equipment, Engineered Systems and Process Solutions for the fine chemical, chemical and pharmaceutical industries strengthens its industrial base in Europe and expands its presence in international markets.

Strasbourg, May 24, 2024

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

paint & coatings
Paint & Coatings Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

juice industry
Juice Industry Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.