Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, uitgegeven door de vereniging FME-CWM en aangeduid als algemene voorwaarden voor de technologische industrie.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998. Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer.

Algemene voorwaarden – Cookie Verklaring – Privacy Statement – Gegevens Verwerking

Scroll naar top

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

downloads-paint-coatings

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

downloads-juice-industry

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.