Fraud Blocker LiquidZ-sensortechnologie met GMB - Jongia Mixing Technology

LiquidZ Sensor Technologie

LiquidZ Sensor Technologie

Jongia Mixing Technology logo

Hoe het DNA of Mixing ervoor kan zorgen dat er inzicht in het slibverwerkingsproces wordt verkregen.

Jongia Mixing Technology en GMB zijn samen op de RWZI te Utrecht (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden – HDSR) een traject gestart waarmee met sensoren wordt gemeten aan de mixer op de externe slibbuffer.
HDSR heeft in samenwerking met het Consortium de Stichtse Kraan (Heijmans – GMB) het beheer over de complete zuiveringsinstallatie, welke dus zorg moet dragen voor het in bedrijf houden en onderhouden van deze installatie.

Als resultaat hiervan vinden verschillende nieuwe ontwikkelingen plaats op deze zuivering en heeft GMB, Jongia Mixing Technology de mogelijkheid gegeven op haar eigen mixer te monitoren en optimaliseren.

Jongia Mixing Technology startte in 2019 met het project genaamd “LiquidZ” waarin door middel van Sensor Technology het DNA of Mixing wordt gerealiseerd. Kort gezegd komt het erop neer dat doormiddel van sensoren, complexe data-analyse en gedegen mixing expertise inzicht wordt verkregen niet alleen in het mixproces op zichzelf maar ook in de optimalisatie mogelijkheden aan de proces zijde van de klant.

Sinds midden 2022 heeft Jongia Mixing Technology onder de naam LiquidZ een sensor gemonteerd aan de extern Jongia slibbuffer mixer om hiervan mixing data op te halen en te analyseren. Deze sensor is direct gekoppeld aan de aandrijving van de mixer, maar geeft niet alleen informatie over de mixer maar ook over de samenstelling van het medium wat wordt gemixt.

De Slib tank wordt gevoed vanuit vrachtladingen die uit de regio slib vervoeren naar de buffertank. Hierdoor kan er een wisselende samenstelling slib ontstaan welke door de Jongia mixer dient te worden geroerd tot een homogeen product waarbij de samenstelling zo constant mogelijk dient te zijn. De centrifuges welke het externe slib verwerken, zijn gebaat bij een zo constant mogelijke slibaanvoer zowel in volume als in samenstelling. Wanneer met name de parameter drogestof gehalte van het aangevoerde slib varieert, resulteert dit in een minder efficiënte PE dosering en minder efficiënte ontwatering van de centrifuge.

Onontbeerlijk zoals inmiddels wel duidelijk is dat voor het optimaliseren van een dergelijk proces de combinatie tussen de door Jongia gemeten data en de door GMB geleverde data key zijn.

Mixing sensoren geven een performance weer van de mixer in combinatie met de slibbuffer, welke weer gerelateerd zijn aan de droge stof output en centrifuge performance. Hierbij wordt dus sensordata, mixerkennis, proces kennis en data-analyse gecombineerd voor optimalisatie van het slib ontwaterproces.

Slibverwerkingsproces LiquidZ GMB

Jongia en GMB hebben met testen kunnen aantonen dat veranderingen in mixingparameters een directe relatie hebben tot de slibverwerking in de centrifuge. En hiermee is de weg open om verdere optimalisatie en kostenbesparing mogelijk te maken.

In de komende tijd zal LiquidZ in samenwerking met GMB verdere testen uitvoeren en is de verwachting dat significatie besparing op slibontwatering een feit zal worden.

Liquidz bestaat niet alleen uit de hardware van sensoren op het roerwerk of in de tank, maar vooral de kennis om in samenwerking met de klant de data op een juiste wijze te interpreteren en om te zetten naar een procesverbetering. Dat is waar het DNA of Mixing over gaat.

Laat Jongia Mixing Technology uw procesinstallatie ook optimaliseren! Neem gerust contact op met het LiquidZ team.

Contacteer ons gespecialiseerde team voor al uw vragen

Scroll naar boven

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

paint & coatings
Paint & Coatings Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

juice industry
Juice Industry Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.