Fraud Blocker Schuimvorming en luchtinslag komen vaak voor bij mengprocessen
foaming introduction

Schuimvorming en luchtinslag komen vaak voor bij mengprocessen

Jongia Mixing Technology heeft met haar roerwerken wereldwijd vele mengprocessen in gang gezet. Ook mengprocessen waarbij het elimineren van schuimvorming die kan voortkomen uit het gedrag van de receptuur van essentieel belang is. Want, als schuimvorming kan worden vermeden, zal het roerproces stukken beter werken en de productietijd kunnen worden verkort!

Schuimvorming in het mengproces

In veel toepassingen is schuimvorming een onvermijdelijk bijeffect bij roerprocessen, zoals bij hoge snelheden en het inmengen van poeders. Hoe hoger de snelheid van het roerwerkelement, hoe beter het mengeffect. Echter, hierdoor wordt de hoeveelheid schuim die kan ontstaan ook groter, waardoor het eveneens kan gebeuren dat er meer lucht er in de vloeistof terechtkomt.

Uiteraard is een bepalende factor vaak de aanwezigheid van oppervlakte-actieve stoffen die schuimvorming zelfs kunnen verergeren. Desondanks hebben deze stoffen vaak een essentiële functie in de receptuur en zijn dus onmisbaar in het proces.

Belang van het juiste roerwerk

Het feit dat er kans is op schuimvorming, wil niet zeggen dat dit effect niet kan worden beheerst of op zijn minst tot een minimum beperkt kan worden. Daarvoor is de keuze van een juist roerwerkelement essentieel. Immers, overmatige schuimvorming kan het mengproces ernstig verstoren omdat dit kan leiden tot een langere cyclustijd, lastige receptuurhantering, lagere productiviteit, productverlies en uitgebreide schoonmaakwerkzaamheden.

Daarnaast kan de opgesloten lucht die in de receptuur achter is gebleven structurele problemen, vertroebeling, verkleuring, holten, instabiliteit en andere ongewenste eigenschappen veroorzaken. Het heeft zeker een grote invloed op het eindproduct.

Uiteraard zijn er ook bepaalde anti-schuimvorming middelen die men kan toevoegen om schuim te voorkomen of zelfs te elimineren. Hier kleven echter ook nadelen aan. De belangrijkste nadelen van het gebruik van antischuimmiddelen zijn de hoge kosten en het feit dat deze in sommige producten de receptuur te veel negatief beïnvloeden.

De beste manier om chemische antischuimmiddelen te vermijden

Hieronder worden een aantal eenvoudige stappen genoemd die schuimvorming kunnen voorkomen of sterk kunnen verminderen.

  • Verminderen van de vortex die kan ontstaan vanuit het roerwerkelement;
  • Het verlagen van de snelheid van het roerwerk, zodra het roerwerkelement te dicht in de buurt komt van het vloeistofniveau;
  • Het op de juiste wijze positioneren van het Top-entry-roerwerk in de tank;
  • Het op de juiste wijze positioneren van het Side-entry-roerwerk in de tank;

De selectie van het roerwerkelement zelf kan van grote invloed zijn op schuimvorming.Gebaseerd op bovenstaande opsomming kan worden gesteld dat een roerwerkfabrikant dus de juiste adviezen dient te geven als het gaat om het voorkomen van schuimvorming. Dat is dan wel gebaseerd op de juiste input van gegevens die beschikbaar zijn of via een testopstelling kunnen worden ondervonden.

Jongia Mixing Technology heeft een ruime ervaring met verschillende situaties waarin het voorkomen van schuim van groot belang is geweest om productietijd van een roerproces te verkorten of zelfs te voorkomen dat extra grote tankvolumes werden geselecteerd om het schuim te moeten opvangen. Dergelijke besparingen geven aan dat een specialist als Jongia uw proces het beste kan adviseren.

Wilt u meer weten?

Zoals bij alle te mengen producten vraagt zeker ook het voorkomen of verminderen van schuimvorming om een specifieke aanpak. Jongia Mixing Technology beschikt over alle kennis en ervaring om u op productgebied breed te adviseren. Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op.

Contacteer ons gespecialiseerde team voor al uw vragen

jongia tom pruymboom

Tom Pruymboom

Sales Director

Area Worldwide

Technische Vragen?

jongia mixing techology team Jaap

Jaap Grijpma

Application Engineer

Technical Specialist

jongia mixing techology team Sijko

Sijko van der Veen

Application Engineer

Technical Specialist

Gerelateerde Artikelen

Fermentation Jongia Mixing Technology

Fermentatie & Bioreactor Mengproces

Bioreactoren en fermentoren zijn kweeksystemen om cellen of organismen te produceren. Zij worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder fundamenteel onderzoek en ontwikkeling, en de vervaardiging van biofarmaceutica, levensmiddelen en levensmiddelenadditieven, chemicaliën en andere producten. In bioreactoren en fermentoren kan een breed scala van celtypes en organismen worden gekweekt, waaronder cellen (zoals zoogdiercellijnen, insectencellen en stamcellen), micro-organismen (zoals bacteriën, gisten en schimmels), alsmede plantencellen en algen. De woorden “Bioreactor” en “Fermenter” zijn eigenlijk hetzelfde.

Lees Verder »

Het Jongia UZ-mengelement: van toepassing tot oplossing

Het gebruik van het UZ-mengelement is niet de oplossing voor elke toepassing. Toch wordt het UZ-mengelement veelvuldig toegepast in de levensmiddelen-, zuivel-, farmaceutische en chemische industrie. Bijvoorbeeld in de zuivelindustrie voor de productie van yoghurt, omdat het yoghurtproduct tijdens de

Lees Verder »
Scroll naar boven

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

paint & coatings
Paint & Coatings Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

juice industry
Juice Industry Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.