Begassend roerwerk

PROCES:
Gas/vloeistof reacties met pure gassen

TYPE PRODUCT:
Hydrogeneerde vetzuren – farmaceutische producten – hydrometallurgische producten

TOEPASSINGEN:
Hydrogenatie – Chlorering – Oxidatie – Acylatie – Aminatie – Carboxylatie

Begassend roerwerk voor de voedingsmiddelen & chemische industrie

Jongia gaat de uitdaging aan van hedendaagse hoge productiviteitseisen met haar nieuwe gasinducerende systeem. In een eenvoudige reactor is een gasinducerende spoel de zogenaamde sparger geïnstalleerd voor de primaire gastoevoer. Het gas uit de bovenruimte van de reactor wordt gerecirculeerd door de holle as en opnieuw geïnduceerd in de vloeistof door de hieronder geplaatste gasinductoren.

Het belangrijkste mengelement creëert een onderdruk bij de gasinductoren om het gas in de reactiemedia te verspreiden. Afhankelijk van de gewenste batchgroottes kunnen één of meer combinaties van mengelementen en gasinductoren worden geïnstalleerd.

Dankzij recirculatie van niet-omgezet gas in de bovenruimte van de reactor wordt een volledig gebruik van het reactiegas bereikt zonder de noodzaak van een externe compressor. Het zelfinducerende roerwerk van Jongia zorgt voor een hoge bedrijfsveiligheid en betrouwbaarheid omdat het gas en de katalysatoren zich in de reactor bevinden. Instrumentatie- en controlekosten zijn beperkt en de productiviteit wordt verhoogd dankzij de hoge massaoverdrachtssnelheden zoals weergegeven in de kLa-waarden. Het JONGIA-ontwerpconcept maakt een lage roersnelheid mogelijk zodat het induceersysteem onder de kritische snelheid wordt gebruikt en onregelmatige belastingen op de as en lagers worden vermeden.

Kortom, het begassend roerwerk van Jongia combineert:

  • Een hoog geïnduceerd gasdebiet
  • Een fijne dispersie van het gas en dus een groot grensvlak
  • Nauwkeurig voorspelde uitstekende massaoverdracht ook op grote schaal
  • Stabiele mechanische operatie bij matige (sub-kritische) roersnelheid
  • Recirculatie van ongebruikt gas

Industrieën

Begassend Roerwerk Artikelen

BROCHURE: BEGASSEND ROERWERK VOOR DE VOEDINGSMIDDELEN- EN CHEMISCHE INDUSTRIE

Daag ons uit om uw proces te verbeteren

Scroll naar top