Fraud Blocker De introductie van kristallisatie in het mengproces voor de
The introduction of crystallization in the mixing process for the dairy industry

De introductie van kristallisatie in het mengproces voor de zuivelindustrie

Jongia Mixing Technology heeft over de hele wereld talloze mengprocessen in gang gezet met behulp van haar roerwerken. Bij sommige van deze mengprocédés was kristallisatie een sleutelfactor bij het verkrijgen van het gewenste eindprodukt. Het kristallisatieproces is bekend in de chemische industrie, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. In veel gevallen is kristallisatie een proces dat optreedt als onderdeel van de procesvereisten voor het koelen van een vloeistof, waardoor kristalvorming mogelijk wordt. Jongia Mixing Technology heeft voor vele projecten kristallisatie-roerwerken geleverd. In dit artikel belichten wij het Batch kristallisatieproces voor de zuivelindustrie.

Batch kristallisatie

Wanneer een kristallisatie proces wordt ontworpen, is het gebruikelijk een centrale roerderas met Hydrofoil- of Hydroprop-roerwerkbladen toe te passen. De roerderbladen moeten namelijk zeer soepel door de vloeistof gaan om de juiste snelheid in de tank te garanderen, de vloeistof in beweging te houden en tegelijkertijd de vloeistof niet te beschadigen. In de mixer tank moet de temperatuur lager naar beneden worden gebracht om het kristallisatieproces te voeden. De Jongia Mixing Technology roerwerken zorgen voor de stroming in de tank, zodat de koeling vanaf de tankwand gelijkmatig wordt verdeeld over de vloeistof. Afhankelijk van het tankvolume, de dichtheid en de viscositeit van de vloeistof wordt het roerwerk ontworpen. Dit betekent dat de roerderbladen en de rotaties van de as worden aangepast aan het kristallisatieproces. In sommige gevallen is het ook gebruikelijk om met een variabele snelheid van de roerderas toe te passen. De belangrijkste taak van het roerwerkelement is het afkoelen van de vloeistof in een bepaalde tijdspanne en daarnaast het homogeniseren met een soepele agitatie. Daarom zijn de ontwerpparameters van het roerwerkelement, de roerwerkbladen en de tankgeometrie zeer belangrijk om zo de juiste functie van het kristallisatieproces te bereiken.

Ervaring met batch kristallisatie resulteert in perfect mengproces

Jongia Mixing Technology heeft jarenlange ervaring wanneer het gaat om batch kristallisatie. Dit startte in de zuivelindustrie, waar Jongia Mixing Technology een roerwerk ontwierp voor het kristalliseren van lactose. Het ging om een lactoseconcentraat van circa 62% dat van 95 graden Celsius in de eerste fase afgekoeld moest worden tot circa 75 graden Celsius. De suspensie moest gedurende korte tijd op deze temperatuur worden gehouden waarna de afkoelfase van circa zeven graden Celsius per uur begon totdat de gewenste temperatuur van 60 graden Celsius werd bereikt.

Het roerwerk was uitgerust met een frequentieregelaar om zo de rotaties op te kunnen voeren met een verhoogd koelend vermogen als gevolg. Het roerwerk moest vervolgens afkoelen tot 50 graden Celsius bij een nog hogere temperatuurdaling per uur. Wanneer dit temperatuurniveau, bij de gegeven snelheid, bereikt was, moest het roerwerk de koelcapaciteit verder opvoeren tot een daling van 15 graden per uur. De koelcapaciteit en de koelwatertemperatuur zijn tijdens het kristallisatieproces van zeer groot belang. De capaciteit en de constante temperatuur, in de koelmantels van de tank, moeten te allen tijde worden gehandhaafd om een optimale koeling mogelijk te maken. Dit resulteert in de perfecte kristallisatie.

De opstelling van de roerwerkelementen

De vorm van de Hydrofoilbladen van Jongia Mixing Technology, in combinatie met een restroerder, creëert een rustige snelheid in de tank, top-over-bottom. Halverwege de roerderas kunnen twee extra Hydroprops worden aangebracht om zo de axiale stroming te vergroten. In de meeste gevallen hebben de Hydroprop roerwerken een vrij groot oppervlak en zijn de bladen zo georiënteerd dat zij van boven naar beneden pompen. In sommige gevallen kan het roerwerk echter worden uitgerust met een stel draagvleugelbladen die zodanig zijn georiënteerd dat ze naar boven pompen.

Wilt u meer weten over het kristallisatieproces?

Zoals bij alle mengprocessen vraagt zeker ook het kristallisatieproces om een specifieke aanpak. Jongia Mixing Technology beschikt over alle kennis en ervaring om u voor dit proces breed te adviseren. Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op.

Contacteer ons gespecialiseerde team voor al uw vragen

jongia tom pruymboom

Tom Pruymboom

Sales Director

Area Worldwide

Technische Vragen?

jongia mixing techology team Jaap

Jaap Grijpma

Application Engineer

Technical Specialist

Mixing Process Technology

Mixing Proces Technologie

Mixing Proces Technologie Het mengproces van vloeistoffen, of vaste stoffen in combinatie met vloeistoffen kent verschillende toepassingen in tal van procesindustrieën. In de voedingsindustrie blijft het mengen in alle variaties met behulp van mengtechnologieën een routinematige en kritische eenheidshandeling. Het

Lees Verder »
Tutorial: Batch Crystallization

Tutorial: Batch Kristallisatie

Over de hele wereld heeft Jongia Mixing Technology talloze mengprocessen in gang gezet met behulp van haar roerwerken. Bij een aantal van deze mengprocessen is kristallisatie van groot belang om het juiste eindproduct te verkrijgen. In deze tutorial laat Area

Lees Verder »
The introduction of native starch in the mixing process

Tutorial: Batch Kristallisatie

Over de hele wereld heeft Jongia Mixing Technology talloze mengprocessen in gang gezet met behulp van haar roerwerken. Bij een aantal van deze mengprocessen is kristallisatie van groot belang om het juiste eindproduct te verkrijgen. In deze tutorial laat Area

Lees Verder »
Tutorial Hydropop

Tutorial: Batch Kristallisatie

Over de hele wereld heeft Jongia Mixing Technology talloze mengprocessen in gang gezet met behulp van haar roerwerken. Bij een aantal van deze mengprocessen is kristallisatie van groot belang om het juiste eindproduct te verkrijgen. In deze tutorial laat Area

Lees Verder »
Scroll naar boven

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

paint & coatings
Paint & Coatings Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

juice industry
Juice Industry Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.