Fraud Blocker Internationaal samenwerkingsverband Biogas Leeuwarden bouwt een
Digester

Internationaal samenwerkingsverband Biogas Leeuwarden bouwt een innovatieve vergister

Het internationaal samenwerkingsverband Biogas Leeuwarden BV, Adverio Engineering BV en Oosterhof Holman ontwerpen en bouwen een innovatieve mestvergister op de Dairy Campus. De totale kosten die gemoeid zijn met het project bedragen 6 miljoen euro en worden gefinancierd door de FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) en het Nationaal Groenfonds.

Adverio Engineering BV ontwerpt het project en Oosterhof Holman is aangesteld om de faciliteit te bouwen. Jongia Mixing Technology is gevraagd om de innovatieve mixers te ontwerpen en leveren voor dit biogas project. Jongia is Nederlandse marktleider op het gebied van roer- en mengtechnologie. Dankzij uitgebreid onderzoek en ontwikkeling in ons lab/testcentrum, ons ontwerpprogramma voor roerders en in-house productie te Leeuwarden kan Jongia haar klanten een optimaal procesresultaat met het laagste energieverbruik en total costs of ownership (TCO) garanderen.

Gedurende de engineeringfase van het project hebben er diverse bijeenkomsten met de procesengineers van Adverio plaatsgevonden om het proces en de gewenste procesresultaten te bespreken. Jongia heeft gebruik gemaakt van haar eigen ontwerpprogramma voor de roerders en CFD-modellering om de berekeningen voor het roerderontwerp en de procesresultaten te onderbouwen. Deze resultaten en Jongia’s referenties in complexe vergisterprojecten overtuigden Adverio en Oosterhof Holman dat Jongia de beste oplossing kon leveren en de juiste partner was voor hun project.

Dairy Campus

Het ambitieuze Dairy Campus project van Wageningen University & Research Centre (WUR) in Leeuwarden werd gestart in 2007 met als doel duurzamere en efficiëntere manieren te onderzoeken om zuivel te produceren. Onderdeel van de plannen was om eind van vorig jaar 520 melkkoeien te houden en mestverwerking is hier een toenemend belangrijk onderdeel van. Het Biogas Leeuwarden project behelst onder meer de constructie van een zogenaamde plug flow-vergister en daarnaast zal de bestaande vergister omgebouwd worden zodat nieuwe technologie ontwikkeld door een aantal partijen uit Friesland en de USA toegepast kan worden.

Doorbraak ‘Hogen’ technologie

Mestfermentatie is de afgelopen jaren afgenomen omdat co-vergistingsmaterialen zoals maïs te duur zijn geworden. Dankzij de “Hogen” technologie is men minder afhankelijk van deze kostbare co-vergistingsmaterialen en in plaats daarvan kunnen materialen zoals bermgras en houtsnippers gebruikt worden waardoor mestfermentatie weer economisch haalbaar wordt. Tot nu toe was het onmogelijk om (harde) cellulose en lignine (de belangrijkste componenten in mest, gras en hout) te gebruiken in het fermentatieproces.

Digester

Het geplande proces met de ‘Hogen’ technologie is vergelijkbaar met hoe een koe gras verteert.

  1. Vermalen (kauwen) van het voedsel tot korte vezels met de ‘biogrinder’.
  2. ‘Hydrolyse’ (maag) om de cellulosemembranen open te breken.
  3. De propstroomreactor of plug flow reactor (darmen) bestaat uit afzonderlijke zones met specifieke bacteriën die de biomassa effectief in biogas kunnen omzetten.
  4. Na de scheiding van het restmateriaal wordt de vloeistof terug in het proces gebracht en de droge substanties (geurloos) kunnen gebruikt worden als biomest.
    Piet van der Hoop, initiator van Biogas Leeuwarden: “We hebben een sterk consortium samengebracht om dit project te realiseren. Ik ben erg blij dat we nu echt aan het werk kunnen.”

Michel Hendriks, fund management FSFE: “In de afgelopen jaren hadden veel vergisters financiële problemen. Een technologie die biogas uit biomassa zoals mest en bermgras genereert zou een enorme impuls kunnen opleveren voor deze sector. De Dairy Campus is bij uitstek geschikt om als zowel nationaal als internationaal als rolmodel te dienen. Het is ook een uitstekende locatie om het project Biogas Leeuwarden te realiseren.”

About Biogas Leeuwarden BV

Biogas Leeuwarden BV is een consortium opgezet om de nieuwe vergister te realiseren. Het wordt aangestuurd door Clark Technology LLT, Evergreen LLT en ondersteund door Adverio Engineering BV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Vrieling (wvrieling@adverio.eu), directeur Biogas Leeuwarden BV.

Digester

Contacteer ons gespecialiseerde team voor al uw vragen

Technische Vragen?

Gerelateerde Artikelen

BiogasPlus Jongia Mixing Technology

VVTI Biogas Tilburg

VTTI Biogas Tilburg ontwikkelt een nieuwe bio-energie faciliteit, gericht op de verwerking van organisch afval. De fabriek zal naar verwachting jaarlijks ongeveer 23 miljoen kubieke meter biogas produceren. Een deel hiervan zal worden omgezet in groen gas voor het Nederlandse

Lees Verder »
Samenwerking GMB - Jongia

Trots op onze samenwerking met GMB!

GMB Services uit Opheusden en Jongia Mixing Technology hebben hun samenwerking officieel gemaakt door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De ceremoniële ondertekening vond plaats op het kantoor van Jongia in Leeuwarden, waar Johan Postma van Jongia NV. en Frits van

Lees Verder »
Scroll naar boven

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

paint & coatings
Paint & Coatings Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

juice industry
Juice Industry Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.