Het kristallisatie proces in de farmaceutische industrie

Jongia Mixing Technology heeft over de hele wereld talloze mengprocessen in gang gezet met behulp van haar roerwerken. Bij sommige van deze mengprocédés was kristallisatie een sleutelfactor bij het verkrijgen van het gewenste eindprodukt. Het kristallisatieproces is bekend in de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. In veel gevallen is kristallisatie een proces dat optreedt als onderdeel van de procesvereisten voor het koelen van een vloeistof, waardoor kristalvorming mogelijk wordt. Jongia Mixing Technology heeft voor vele projecten kristallisatie-roerwerken geleverd. In dit artikel belichten wij een uitdagend project voor Lactose Kristallisatie in de zuivelindustrie.

Om lactose voor te bereiden voor verdere verwerking in de farmaceutische industrie, werd Jongia Mixing Technology benaderd door haar klant die op zoek was naar een toepassing om lactose correct te scheiden door middel van kristallisatie.

Dit waren de belangrijke randvoorwaarden in het kristallisatieproces waar Jongia Mixing Technology rekening mee diende te houden:

  1. Er moest een groot werkgebied gecreëerd worden om de kristalgroei te optimaliseren.
  2. Het product mocht niet op de bodem terechtkomen, dus niet bezinken.
  3. De kristallen moesten de juiste grootte hebben, met de beste kwaliteit.
  4. De warmteoverdracht diende optimaal afgestemd te zijn op het kristallisatieproces

Centrale roerwerken voor een optimale kristallisatie

Omdat een groot werkgebied de kristalgroei optimaliseert, heeft Jongia Mixing Technology gekozen om centraal opgestelde roerwerken met grote bladen te adviseren. Normaliter bestaat het roerwerk voor kristallisatie in de standaarduitvoering uit een zogenaamd “klavertje drie blad”.

Jongia Mixing Technology heeft echter iets “out of the box” gedaan en de standaard configuratie aangepast door een van de bladen te veranderen, om hiermee meer invloed op de stroming te realiseren. De stroming werd door deze aanpassing actiever, waardoor er niet alleen een toename was in de kristalgroei, maar het product ook minder snel naar de bodem zakte. Een ander element dat Jongia Mixing Technology heeft toegevoegd aan de roerwerkopstelling is het toepassen van een zogeheten restroerder. Deze restroerder zit aan de bladen gelast en zorgt er voor dat er geen product op de bodem blijft liggen Hierdoor wordt de gehele tankinhoud tot het laatste moment meegenomen in het Kristallisatieproces.

Validatie door CFD/computersimulatie

Om aan te tonen dat de door Jongia Mixing Technology voorgestelde aanpassingen ook daadwerkelijk tot een beter resultaat zouden leiden en de kristallen het optimale formaat zouden hebben, heeft Jongia Mixing Technology gebruik gemaakt van CFD/ computersimulatie.

Ook bij de computersimulatie is Jongia Mixing Technology net een stapje verder gegaan door de CFD simulatie door de (dubbelwandige) wand van de tank te projecteren. Dit leverde unieke beelden op, waardoor Jongia Mixing Technology met de resultaten uit de CFD simulatie het kristallisatieproces kon valideren en de warmte overdracht optimaal kon afstemmen op het roerproces. Uiteindelijk waren deze resultaten voldoende overtuigend dat de opdrachtgever deze roerwerken bij Jongia Mixing Technology heeft aangekocht. Een uitblinkend resultaat voor zowel de opdrachtgever alsook Jongia Mixing Technology.

Wilt u meer weten?

Zoals bij alle mengprocessen vraagt zeker ook het kristallisatieproces om een specifieke aanpak. Jongia Mixing Technology beschikt over alle kennis en ervaring om u voor dit proces breed te adviseren. Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op.

Daag ons uit om uw proces te verbeteren

Tutorial: Batch Kristallisatie

Over de hele wereld heeft Jongia Mixing Technology talloze mengprocessen in gang gezet met behulp van haar roerwerken. Bij een aantal van deze mengprocessen is kristallisatie van groot belang om

Lees Verder »
Scroll naar top