Fraud Blocker Innovatieve ontwikkelingen in roerwerkindustrie
Innovative developments within agitator industry

Innovatieve ontwikkelingen in roerwerkindustrie

Om u inzicht te geven in een aantal ontwikkelingen binnen Jongia Mixing Technology lichten we deze week graag uit wat er momenteel gaande is wat betreft innovatieve projecten waarbij maatwerk voor onze klanten centraal staat. Voor dit artikel spraken we met Peter Terpstra, Projectmanager bij Jongia Mixing Technology. Peter is gespecialiseerd in projecten die een andere aanpak vragen dan een standaard roerwerk.

Kwaliteit boven kwantiteit

Jongia Mixing Technology levert altijd maatwerk. Want geen mengproces of vraag van de klant is hetzelfde. Peter vertelt: “een merendeel van de te mengen producten vraagt om roerwerken die gemodificeerd zijn naar de wensen van de klant, maar voor een aantal projecten per jaar is een opnieuw ontworpen roerwerk de enige passende oplossing”. De ervaring leert dat elke klant ontzorgd wil worden. Hiervoor stelt Jongia Mixing Technology per project een projectleider aan zodat de klant een aanspreekpunt heeft waar hij of zij terecht kan met vragen.
Dit type project start met een kick-off, in samenwerking met de klant, om antwoorden op een aantal vragen te krijgen: wat is ons uiteindelijke doel, wat zijn de specificaties van dit project en zitten alle betrokken partijen op één lijn? Vervolgens wordt er middels pre-engineering gekeken waar het roerwerk aan moet voldoen. Er vindt een preview plaats waarna deze naar de klant gaat voor goedkeuring of feedback. Peter vervolgt: “de klant is altijd welkom bij Jongia Mixing Technology om het ontwerpproces, de fabricage, de assemblage of het testproces te volgen. Wanneer het roerwerk fabricage-gereed is, worden diverse run-testen inhouse uitgevoerd en met dit type projecten is in dit stadium ook de klant aanwezig voor een controle of afname. In samenwerking met de klant wordt er voor dit type project tevens vaak gekozen voor een installatie op locatie door eigen Jongia-monteurs, aangezien deze alle expertise in huis hebben om een veilig en deugdelijke installatie mogelijk te maken”.

Digitale wereld ontmoet mixing-wereld

Innovatie is een van de speerpunten binnen Jongia Mixing Technology. Peter: “momenteel zijn we bijvoorbeeld met een innovatietraject bezig waarbij we kijken of we met de gemeten data bestaande mengprocessen kunnen verklaren of optimaliseren. De mogelijkheden tot dataprocessing zijn ‘sky high’ en binnen de, toch wel, conservatieve mixing-wereld denken wij dat we met parameters, die we kunnen meten in een roerwerk, betere roerwerken kunnen ontwerpen die voldoen aan de wensen van onze klanten”. De koppeling met de digitale wereld wordt op deze manier gemaakt met de bestaande mixing-wereld.

One-stop-shopping concept

Binnen Jongia Mixing Technology werkt iedere medewerker mee aan het verbeteren van de ontwerpprocessen. Alle kennis en ervaring wordt ingezet om dit innovatieve dataproces uit te werken. Jongia Mixing Technology is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit betekent dat alle werkprocessen in het bedrijf zijn vastgelegd en worden gemonitord. Hiermee wordt de kwaliteit van een roerwerk gewaarborgd. Peter: “Het mooie van Jongia is dat we alles zelf in huis hebben. We verkopen, ontwerpen, engineren, kopen in, fabriceren, assembleren en testen het inhouse alvorens we het in bedrijf stellen bij een klant. Ik probeer altijd de verschillende disciplines bij elkaar te brengen zodat iedereen input kan geven betreffende het proces. Omdat deze roerwerkprocessen zo gecompliceerd zijn, streven we ernaar dat iedereen zijn input moet kunnen geven. Ik probeer eenieder zijn competenties naar voren te laten komen, zodat iedereen werkt in zijn ‘zone of genius’”.

Wilt u meer weten?

Jongia Mixing Technology heeft de kennis en ervaring om u volledig te adviseren op het gebied van mengprocessen. Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)58 21 39 715 of info@jongia.com

Contacteer ons gespecialiseerde team voor al uw vragen

Sander Oost Area Sales Manager Jongia

Sander Oost

Area Sales Manager

Area Benelux

Technische Vragen?

jongia mixing techology team Jaap

Jaap Grijpma

Application Engineer

Technical Specialist

jongia mixing techology team Sijko

Sijko van der Veen

Application Engineer

Technical Specialist

Tutorial: How does the Magitator work?

Tutorial: Werking van de Magitator

Om zuivel- of zetmeelproducten homogeen te houden is de Jongia Mixing Technology Magitator, een magneet aangedreven roerwerk, de juiste keuze. Daarnaast zorgt dit roerwerk voor het op de juiste temperatuur houden van plantaardige olie of sappen. In deze handleiding laten

Lees Verder »
The Jongia Magitator: A multi-purpose magnetic agitatorFile name: W

De Jongia Magitator: een veelzijdig magneet roerwerk

Om zuivel- of zetmeelproducten homogeen te houden, is de Jongia Mixing Technology Magitator, een magneetaangedreven roerwerk, de juiste keuze. Bovendien houdt dit roerwerk plantaardige olie of sappen op de juiste temperatuur. USP’s Magitator De keuze voor de Magitator zorgt ervoor

Lees Verder »
Scroll naar boven

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

paint & coatings
Paint & Coatings Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

juice industry
Juice Industry Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.