3D scan: voor nauwkeurige maatcontrole van complexe roerwerken

Voldoet het roerwerk volledig aan de eisen? Is de maatvoering van het roerwerk 100% conform de technische tekeningen? Om de kwaliteit van een te leveren roerwerk te garanderen, maar ook om tijdens het productie proces controle te kunnen uitvoeren op de maatvoering van het roerwerk wordt bij de complexere roerwerken een 3D scan uitgevoerd. Daarvoor werkt Jongia samen met Brandsma Digitaal Meten (BDM) uit Bolsward.

Waarom een 3D scan?

Een 3D scan wordt gebruikt om een exacte maatcontrole uit te voeren op complexe vormen, bijvoorbeeld bij een roerwerk. Het roerwerk uit dit voorbeeld heeft een dubbelgevormd lint en een minimale spelingstolerantie ten opzichte van de tankwand. Het is belangrijk om te weten of de maatvoering van het roerwerk binnen de gestelde toleranties valt. Dankzij de scan wordt in een vroeg stadium duidelijk of het gevormde lint de juiste maat heeft en of de gespecificeerde eisen met betrekking tot het ontwerp gewaarborgd zijn.

Een 3D scan wordt globaal gezien in twee situaties gebruikt:

In het voorstadium, om een bestaand product of een bepaalde situatie in kaart te brengen en daarna opnieuw te kunnen leveren (reverse engineering).
Als middel voor kwaliteitscontrole, zoals in dit voorbeeld het geval is. In een vroeg stadium wordt gecontroleerd of het product volledig conform ontwerp is vervaardigd.

Hoe werkt de 3D scan?

Lasertechnologie meet afstanden zeer nauwkeurig. De lasertracker meet tot wel 0.1 mm nauwkeurig op een afstand van 10 meter, vanuit één standplaats en heeft dus een groot bereik. Een gemiddelde meting neemt niet veel tijd in beslag, in korte tijd wordt een grote hoeveelheid zeer exacte data gegenereerd. De laser meet punt voor punt de exacte afmeting van roerwerk en vertaalt elk punt naar een 3D punt. Alle meetpunten tezamen vormen een patroon dat lijkt op een 3D foto, alleen in dit geval op werkelijke afmetingen uitgevoerd. Wanneer er aan verschillende kanten van het object een scan is uitgevoerd, worden de beelden aan elkaar gekoppeld en ontstaat er één beeld, inclusief alle gemeten afstanden. Dan wordt er van de puntenmeting een soort model gemaakt, een mesh genoemd, welke Jongia importeert in haar eigen 3D software. Daarna wordt het gescande model over het ontworpen model heen gelegd. Op deze manier vindt controle op de uitvoering en maatvoering plaats.

De zekerheden

Dankzij de scan is de klant verzekerd van een roerwerk dat tot in het kleinste detail aan de gestelde eisen met betrekking tot maatvoering voldoet. Omdat Jongia dit onderzoek al in vroeg stadium uitvoert, worden eventuele afwijkingen nog tijdens het productieproces geconstateerd en verholpen. Dat voorkomt problemen achteraf.

Heeft u vragen over de 3D scan, de kwaliteitscontroles van Jongia of onze projecten? Neem dan vooral contact met ons op via +31 (0)58 2139 715 of info@jongia.com voor meer informatie.

Daag ons uit om uw proces te verbeteren

Het Jongia UZ-mengelement: van toepassing tot oplossing

Het gebruik van het UZ-mengelement is niet de oplossing voor elke toepassing. Toch wordt het UZ-mengelement veelvuldig toegepast in de levensmiddelen-, zuivel-, farmaceutische en chemische industrie. Bijvoorbeeld in de zuivelindustrie voor de productie van yoghurt, omdat het yoghurtproduct tijdens de

Lees Verder »

Het UZ-mengelement

Armen en benen, een lint, een combinatie van een anker en een axiaal stroomturbine… Wat wordt er allemaal niet gezegd over het UZ-meng element? Het is duidelijk dat het UZ mengelement een zeer herkenbare vorm heeft, dan zal het ook

Lees Verder »
mixing process biodiesel

Biodiesel mengen zonder lekkage!

Het mengen van brandstof is een essentieel onderdeel van de biodieselproductie. Een goed gemengde brandstof kan de energie-efficiëntie verhogen, de uitstoot verminderen en de prestaties verbeteren. Door verschillen in opslagtanks, pompen, leidingen enz. kan het echter moeilijk zijn om bij

Lees Verder »
Scroll naar top

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

downloads-paint-coatings

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

downloads-juice-industry

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.